Praca na własny rachunek a uprawnienia związane z rodzicielstwem

Renata Babińska-Górecka

Abstrakt

Self-Employment and Rights Related to the Parenthood

An attempt was also made to determine whether national law guarantees self-employed workers parental rights and, if so, to what extent, and to identify factual and legal obstacles to the exercise by self-employed contractors of parental rights. The article deals with the legal and factual possibilities for self-employed to exercise certain rights related to parenthood. It addresses the issue of who, in the light of international, regional and EU legal norms, is the addressee of rights related to parenthood and what is their content and axiological justification. An attempt was also made to determine whether national law guarantees self-employed workers parental rights and, if so, to what extent, and to identify factual and legal obstacles to the exercise by self-employed contractors of parental rights. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: praca na własny rachunek, uprawnienia związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, samozatrudnienie, self-employment, rights related to the parenthood, protection of women’s work

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".