Praca na własny rachunek w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Kurzynoga

Abstrakt

Self-employment in the light of the Polish Constitution

The aim of the article is to indicate the legal basis for the protection of self-employed work in the Constitution of the Republic of Poland. The author discusses the subjective scope of workers’ rights guaranteed in the constitutional law and indicates the arguments justifying the thesis that it is not possible to define a “constitutional worker” on the basis of the provisions of the Polish Constitution.

Attention has also been paid to limitations on the exercise of collective rights by the self-employed persons arising from ordinary laws. They raise doubts in the context of compliance with international standards, to which the Constitution of the Republic of Poland refers in Art. 59 paragraph 4.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: osoba pracująca na własny rachunek, pojęcie pracownika konstytucyjnego, prawa zbiorowe, self-employed person, concept of a constitutional worker, collective rights

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".