Ponoszenie ryzyka gospodarczego jako cecha osoby pracującej na własny rachunek

Eliza Maniewska

Abstrakt

Bearing the economic risk as a feature of a self-employed person

The author puts forward and justifies the thesis that one of the essential features of self-employment is bearing the economic risk. She indicates the implication of this thesis in the context of preventing the so-called sham self-employment, and in the context of the search for a legal model of self-employment protection, understood as covering this group of contractors, with the necessary modifications, by some protective institutions specific to employees within the meaning of Art. 2 of the Labor Code.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: praca na własny rachunek (samozatrudnienie), ryzyko gospodarcze, samozatrudnienie pozorne, pojęcie modelu ochrony pracy, ochrona wykonawców pracy, self-employment, economic risk, sham self-employment, the concept of labor protection model, protection of work contractors

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".