Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy. Jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH Plus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus International, Biblioteka Nauki, Arianta, BASE, Google Scholar, MIAR, Most Wiedzy, Sherpa/Romeo, WorldCat, ZDB.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 70 punktów (poz. 27982)
 
Artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją CC BY 4.0 (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe).
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Social Law Instruments for Counteracting Mistreatment and Victimization of Elderly and Dependent People

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 283–294
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.022.18494

Labour Law in the 20th Century as a Response to the Climate Crisis in Poland. Pro-climate Attitudes Versus the Obligations of the Parties to the Employment Relationship

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 295–308
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.023.18495

Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) Europejskiej Karty Społecznej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 309-322
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.024.18496

The Problems of Remote Work in Polish Labour Code

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 323-328
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.025.18497

Służba zdalna

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 329-338
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.026.18498

Stabilising or Dynamising Approach—Changes in the Employment System for Foreigners

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 339-349
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.027.18499

Vis maior jako powód zwolnienia od pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 351-362
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.028.18500

Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 363-372
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.029.18501

Praca zarobkowa a opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Postulat zmian w zakresie regulacji normatywnej świadczenia pielęgnacyjnego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 373-386
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.030.18502

Racjonalne usprawnienia jako środek wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 4, s. 387-403
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.031.18503

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".