System antyplagiatowy

Czasopimo Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate –  oprogramowania, które pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i badanie oryginalności tekstu. 

 

Zobacz więcej: http://www.ithenticate.com/about

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".