Misja i cele czasopisma

Czasopismo skierowane jest do naukowców specjalizujących się w prawie pracy i polityce społecznej, którzy są jednocześnie autorami opublikowanych badań. Niektóre artykuły mają wymiar praktyczny, stąd duże zainteresowanie wśród praktykujących prawników.

Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, tworzenie możliwości wymiany doświadczeń naukowych i napływu  nowych pomysłów i koncepcji w obszarze objętym tematami omawianymi w kwartalniku. W szczególności misją czasopisma jest stworzenie miejsca do wymiany idei dla naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.

Czasopismo publikuje artykuły o prawie polskim, prawie innych krajów oraz międzynarodowych standardach prawa pracy. Z tego powodu oprócz artykułów polskich badaczy czasopismo zawiera także artykuły badaczy z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".