Rada naukowa

prof. Piera Campanella - University of Urbino Carlo Bo (Włochy)

prof. Zbigniew Góral - Uniwersytet Łódzki (Polska)

prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński - Uniwersytet Wrocławski (Polska)

prof. dr Birgitta Nyström - Uniwersytet Lund (Szwecja)

prof. dr hab. Andrzej Patulski - Uniwersytet Warszawski (Polska)

prof. dr Frans Pennings - Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)

dr Daiva Petrylaite - Uniwersytet Wileński (Litwa)

prof. dr Luis Jimena Quesada - University of Valencia (Hiszpania)

prof. dr hab. Walerian Sanetra - Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

prof. dr Monika Schlachter - Uniwersytet w Trewirze (Niemcy)

prof. dr Krassimira Sredkova - University of Sofia (Bulgaria)

prof. dr hab. Jakub Stelina - Uniwersytet Gdański (Polska)

dr Wojciech Świda - Uniwersytet Państwowy Tres de Febrero w Buenos Aires (Argentyna)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska - Uniwersytet Warszawski (Polska)

prof. dr hab. Jerzy Wratny - Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka - Uniwersytet Gdański (Polska)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".