Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Sekretarz redakcji
Dr Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Sprawy administracyjne
Mgr Dorota Rymkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".