Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  ORCID https://orcid.org/0000-0001-5165-8265

Zastępca Redaktora naczelnego
Dr hab. Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
   ORCID https://orcid.org/0000-0002-4620-4899

Sekretarz redakcji
Dr Justyna Czerniak-Swędzioł, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  ORCID https://orcid.org/0000-0002-1524-2307

Sprawy administracyjne
Mgr Dorota Rymkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".