Recenzenci

Rocznik 2021

prof. dr hab. Daniel Eryk Lach
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB
dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ
dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ
dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB
dr hab. Karolina Stopka 

Rocznik 2020

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Aneta Kowalczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet w Białymstoku)

Rocznik 2019

dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Aneta Kowalczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Jan Piątkowski (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Rocznik 2018

dr hab. Tomasz Duraj, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS
dr Michał Raczkowski
dr Ewa Staszewska
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Rocznik 2017

dr hab. Monika Latos-Miłkowska
prof. dr Daiva Petrylaité
dr hab. Artur Tomanek

Rocznik 2016

prof.dr hab. Monika Tomaszewska

Rocznik 2015

dr hab. Bolesław Ćwiertniak

Rocznik 2014

prof.dr hab. Mirosław Włodarczyk

Rocznik 2013

prof. dr hab. Monika Tomaszewska

Rocznik 2012

prof. dr hab. Zbigniew Góral

Rocznik 2011

prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka

Rocznik 2010

dr hab. Leszek Mitrus

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".