Indeksacja w bazach danych

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     ERIH Plus

     Central and Eastern European  Online Library (CEEOL)

      Index Copernicus International

                International Association of Labour Law Journals (IALLJ)

 

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

      Arianta

      BASE

      Google Scholar

      Most Wiedzy

      WorldCat

      ZDB

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".