Indeksacja w bazach danych

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     ERIH Plus

     Central and Eastern European  Online Library (CEEOL)

     Index Copernicus International

                International Association of Labour Law Journals (IALLJ)

      Biblioteka Nauki

     EBSCO  

     Proquest Central

 

 

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

      Arianta

      BASE

      Google Scholar

      MIAR

      Most Wiedzy

     SciLit

     Sherpa/Romeo

      WorldCat

      ZDB

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".