Komitet Recenzentów

prof. Kamil Antonów, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. Richard Bales  Ohio Northern University , USA

dr Elisabeth Brameshuber, Vienna University, Austria

prof. Jan Piątkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika , Polska

prof. Jan Pichrt, Charles University, Czechy

dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".