Komitet Recenzentów

prof. Kamil Antonów, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. Richard Bales  Ohio Northern University, USA

dr Elisabeth Brameshuber, Vienna University, Austria

prof. Jan Piątkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

prof. Jan Pichrt, Charles University, Czechy

dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".