Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 70 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Opublikowano online: 21 lipca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Initial Remarks on Artificial Intelligence and Axiological Foundations of Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 85-93
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.008.15682

The Issue of the Subjectivity of Artificial Intelligence Acting for an Employer

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 95-103
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.009.15683

Niewidzialni pracownicy, czyli kto stoi za sztuczną inteligencją

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 105-119
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.010.15684

New Challenges for Trade Unions in the Face of Algorithmic Management in the Work Environment

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 121-143
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.011.15685

Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 145-160
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.012.15686

Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 161-172
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.013.15687

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 173-188
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.014.15688

Legal and Factual Barriers to the Termination of Employment of a Disabled Employee in the Slovak Republic

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 189-200
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.016.15690

Scope of Reference of Employees’ Right to Daily and Weekly Rest (A Discussion Article)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 201-212
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.017.15691

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 213-232
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.018.15692

Jaki wpływ na gospodarkę gig economy będzie miał wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, uznający kierowców Ubera za pracowników?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 233-249
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.019.15693

The Legal Status of the Savings and Loan Associations in the System of Polish Legislation

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 251-256
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.020.15886

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".