Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 70 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Opublikowano online: 19 listopada 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zatrudnienie funkcjonariuszy w administracji celno-skarbowej po reformie

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 243–267
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.021.14263

Prawo do strajku generalnego. Rozważania de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 269–291
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.022.14264

Z problematyki utraty i odzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 293–303
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.023.14265

Prawo do bycia offline jako podstawowe prawo pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 305–323
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.024.14266

Autonomiczny charakter zadaniowego czasu pracy nauczyciela akademickiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 325–335
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.025.14267

Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 337–354
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.026.14268

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – usprawnienie systemu kontroli w świetle konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności i autonomii informacyjnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 355–371
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.027.14269

The Requirement of Employment under an Employment Relationship in Public Procurement and the Protective Function of the Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 373–388
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.028.14270

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".