Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 40 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Individual and Collective Meaning of the Notion of Employer in Polish Legal System

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 93–101
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.008.13398

Dopuszczalność ujawniania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika w powszechnym modelu zatrudnienia (artykuł polemiczny)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 103–117
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.009.13399

Contributions for the PPK during Economic Shutdown

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 119–128
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.010.13400

The Right to Strike in the Education Sector in Light of Constitutional Provisions and International Legal Obligations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 129–138
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.011.13401

The Development of Whistleblowing Laws in the United States and Europe (de lege ferenda remarks)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 139–155
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.012.13402

Prevention of Employee’s Mental Health and Employment Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 157–165
DOI 10.4467/25444654SPP.21.013.13403

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".