Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 40 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Individual and Collective Meaning of the Notion of Employer in Polish Legal System

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

Dopuszczalność ujawniania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika w powszechnym modelu zatrudnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

Contributions for the PPK during Economic Shutdown

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

The Right to Strike in the Education Sector in Light of Constitutional Provisions and International Legal Obligations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

Whistleblowing: The Development of Whistleblowing Laws in the United States and Europe (de lege ferenda remarks)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

Prevention of Employee’s Mental Health and Employment Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2,

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".