Nowości

Numer 1 (8) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020 Numer 147 (4) Prace Historyczne, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939 23 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (3) nr 2 (39) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39)
19 (2020) Studia Historiae Scientiarum, 2020, 19 (2020) 31/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020 Nr 3 (177) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177) Numer 147 (3) Prace Historyczne, Numer 147 (3)
Tom 20, Numer 2 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 2 Tom 63, Numer 4 (244) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244) Vol. 19 (2020) Geoinformatica Polonica, 2020, Vol. 19 (2020) 1/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6)
23 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3 Zeszyt 161 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4
30/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020 Number 55 Reports on Mathematical Logic, 2020, Number 55 Numer 147 (2) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Numer 3 (45) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45)
Tom 63, Numer 3 (243) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243) Nr 2 (176) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176) Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2 Numer 2 (44) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych
Tom 17 zeszyt 2 Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2 Tom 22, zeszyt 2 (55) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55) Tom 25, Numer 2 Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2 Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX
Volume 137, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2 Zeszyt 2 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2