Nowości

Numer 1 (8) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020 Numer 147 (2) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Tom 63, Numer 3 (243) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243) Nr 2 (176) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176)
Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2 Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX Volume 137, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2 nr 1 (38) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38)
Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020 Tom 63, Numer 2 (242) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242) Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Zeszyt 17 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17
Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2 Numer 147 (1) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1) Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175)
Tom 20, Numer 1 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 1 Tom 21, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, Pieniądze w kulturze Tom 8, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3 Volume 137, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1
Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1 Zeszyt 160 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160 11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020 Volume 15, Issue 1 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 1
120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5) 29/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2
Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174)