Nowości

Numer 26 (14) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14) Numéro 29 Cahiers ERTA, 2022, Numéro 29 Numer 1 (1) Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 1 (1) Numer 149 (1) Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1)
Tom 24, zeszyt 1 (62) Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62) 13/2022 Zoon Politikon, 2022, 13/2022 126-127 Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, 126-127 2/2021 (7) Santander Art and Culture Law Review, 2021, 2/2021 (7)
Nr 2 (48) Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48) Nr 6/2021 Homo et Societas, 2021, Nr 6/2021 Numéro 28 Cahiers ERTA, 2021, Numéro 28, Les masques Numer 148 (4) Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), Poland and Hungary between the Habsburgs and the Ottomans: Chapters from the History of Poland and Hungary from the Middle Ages to the Modern Age
Numer 2 (11) 2021 Media Biznes Kultura, Numer 2 (11) 2021 Tom 12 (2021)/2 Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/2, Epidemie i pandemie przez wieki Tom 15 Wschodnioznawstwo, 2021, Tom 15 Tom 18 zeszyt 4 Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, Kanon(y) i wspólnoty
Tom 22, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2 Tom 64, Numer 4 (248) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248) Tom 9, Numer 4 Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4 VIII Polonia Maior Orientalis, 2021, VIII
Vol. 20 (2021) Geoinformatica Polonica, 2021, Vol. 20 (2021) Volume 138, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4 1/2021 (7) Santander Art and Culture Law Review, 2021, 1/2021 (7)
24 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3) nr 2 (41) Sympozjum, 2021 - Tom XXV, nr 2 (41) Number 56 Reports on Mathematical Logic, 2021, Number 56 Numer 25 (13) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13)
Tom 12 (2021)/1 Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/1 Tom 21, Numer 4 Romanica Cracoviensia, Tom 21 (2021), Tom 21, Numer 4