Nowości

Numer 1 (8) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020 Numer 147 (3) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3) Tom 20, Numer 2 Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2 Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3
30/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020 Number 55 Reports on Mathematical Logic, 2020, Number 55 Numer 147 (2) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Tom 48 Numer 1 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1
Tom 63, Numer 3 (243) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243) Nr 2 (176) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176) Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2 Numer 2 (44) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych
Tom 22, zeszyt 2 (55) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55) Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX Volume 137, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2 Zeszyt 2 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2
nr 1 (38) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38) Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020 Tom 21, Numer 2 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze Tom 63, Numer 2 (242) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242)
Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Zeszyt 17 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2 Numer 147 (1) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1)
Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175) Tom 20, Numer 1 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 1 Tom 21, Numer 1 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, Pieniądze w kulturze
Tom 22, zeszyt 1 (54) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), Dawna książka. Metody i problemy II Tom 8, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3