Nowości

nr 1 (40) Sympozjum, 2021 - Tom XXV, nr 1 (40) Volume 138, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2 Numer 24 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24 Zeszyt 1 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1
Tom 64, Numer 1 (245) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245) 12/2021 Zoon Politikon, 2021, 12/2021 Tom 23, zeszyt 1 (58) Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), Maciej Kazimierz Sarbiewski – recepcja i twórczość II Volume 138, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 1
121 Archeion, 2020, 121 2/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 2/2020 (6) Nr 4 (178) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178) Nr 5/2020 Homo et Societas, 2020, Nr 5/2020
Numer 147 (4) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939 Numer 19 (4) International Journal of Contemporary Management, 2020, Numer 19 (4) Numer 2 (9) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020 Numer 4 (52) Zarządzanie Publiczne, First View, Numer 4 (52)
Tom 11 (2020) Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020) Tom 14 Wschodnioznawstwo, 2020, Tom 14 Tom 21, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze Volume 137, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4
Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2 Volume 26 Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26 Volume 27 ELECTRUM, 2020, Volume 27, New Studies on Cyprus, Crete and the Aegean Islands in Antiquity Volume 59, Issue 3-4 Acta Protozoologica, 2020, Volume 59, Issue 3-4
Zeszyt 163 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4 nr 2 (39) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39) Tom 48 Numer 3 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3
Zeszyt 162 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162 19 (2020) Studia Historiae Scientiarum, 2020, 19 (2020)