Nowości

20 (2021) Studia Historiae Scientiarum, 2021, 20 (2021) Tom 64, Numer 3 (247) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247) Volume 138, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3 Numer 1 (53) Zarządzanie Publiczne, First View, Numer 1 (53)
Tom XXX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, Tom XXX Numéro 26 Cahiers ERTA, 2021, Numéro 26 Numer 1 (10) 2021 Media Biznes Kultura, 2021, Numer 1 (10) 2021 Tom 64, Numer 2 (246) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246)
Tom 9, Numer 2 Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2 nr 1 (40) Sympozjum, 2021 - Tom XXV, nr 1 (40) Volume 138, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2 Numer 24 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24
Tom 23, zeszyt 2 (59) Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), Kultura polskiego humanizmu końca XVI wieku Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2 Numer 1 (47) Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Volume 28 ELECTRUM, 2021, Volume 28, Ancient Armenia in Context: The Kingdom of Greater Armenia and Its Neighbours
Zeszyt 1 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1 Zeszyt 164 Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164 Tom 64, Numer 1 (245) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245) 12/2021 Zoon Politikon, 2021, 12/2021
Tom 23, zeszyt 1 (58) Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), Maciej Kazimierz Sarbiewski – recepcja i twórczość II Volume 138, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 1 121 Archeion, 2020, 121 2/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 2/2020 (6)
Nr 2 (46) Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46) Nr 4 (178) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178) Nr 5/2020 Homo et Societas, 2020, Nr 5/2020 Numer 147 (4) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939
Numer 19 (4) International Journal of Contemporary Management, 2020, Numer 19 (4) Numer 2 (9) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020