Nowości

130-131 Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2022, 130-131 2/2022 (8) Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8) 25 (4) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4) 3 (32) Radca Prawny, 2022, 3 (32)
Nr 3 (185) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 3 (185) Numéro 32 Cahiers ERTA, 2022, Numéro 32 Numer 2 (13) 2022 Media Biznes Kultura, Numer 2 (13) 2022 Numer 27 (14) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14)
Tom 16 Wschodnioznawstwo, 2022, Tom 16 Tom 22, Numer 4 Romanica Cracoviensia, Tom 22 (2022), Tom 22, Numer 4, La nostalgie de l’idéal dans la littérature du Moyen Âge Tom 23, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 23, Numer 4, Laboratoria Kultury Współczesnej Tom 65, Numer 4 (252) Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252)
Tom XXXI Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI Vol. 21 (2022) Geoinformatica Polonica, 2022, Vol. 21 (2022) Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4 3/2022 Paragraf na Drodze, 2022, 3/2022
Issue 3 Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 3 Numer 149 (3) Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), Śladami dziedzictwa muz. Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–2021 Numer 54 (3/2022) Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 54 (3/2022) Tom 23, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, Kadry kultury
Volume 139, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4 Volume 17, Issue 3 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 3 1/2022 (8) Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8) 2/2022 Paragraf na Drodze, 2022, 2/2022
39/2022 Środowisko Mieszkaniowe, 2022, 39/2022, Współczesna architektura mieszkaniowa w przestrzeni miasta Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I Tom 20, Numer 1 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 1
Tom 24, zeszyt 3 (64) Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 3 (64), Romańskie średniowiecze – epika i powieść rycerska Volume 29 ELECTRUM, 2022, Volume 29, Genethliakon. Studies on the Occasion of the Centenary of the Establishment of the Department of Ancient History of the Jagiellonian University