Nowości

nr 2 (41) Sympozjum, 2021 - Tom XXV, nr 2 (41) Number 56 Reports on Mathematical Logic, 2021, Number 56 Numer 148 (3) Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3) Numer 25 (13) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 2021, Numer 25 (13)
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3 20 (2021) Studia Historiae Scientiarum, 2021, 20 (2021) Numéro 27 Cahiers ERTA, Numéro 27, Nuits blanches
Tom 54, Numer 2 Studia Religiologica, Ahead of print, Tom 54, Numer 2 Tom 64, Numer 3 (247) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247) Tom 9, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3 Volume 138, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3
34/2021 Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 34/2021 Numer 1 (53) Zarządzanie Publiczne, First View, Numer 1 (53) Tom XXX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, Tom XXX Numéro 26 Cahiers ERTA, 2021, Numéro 26
Numer 1 (10) 2021 Media Biznes Kultura, 2021, Numer 1 (10) 2021 Tom 64, Numer 2 (246) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246) Tom 9, Numer 2 Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2 nr 1 (40) Sympozjum, 2021 - Tom XXV, nr 1 (40)
Volume 138, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2 Numer 24 (13) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 2021, Numer 24 (13) Tom 23, zeszyt 2 (59) Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), Kultura polskiego humanizmu końca XVI wieku Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2
Numer 1 (47) Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Volume 28 ELECTRUM, 2021, Volume 28, Ancient Armenia in Context: The Kingdom of Greater Armenia and Its Neighbours Zeszyt 1 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1 Zeszyt 164 Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164
Tom 64, Numer 1 (245) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245) 12/2021 Zoon Politikon, 2021, 12/2021