Nowości

Tom 64, Numer 1 (245) Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245) Volume 138, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 1 121 Archeion, 2020, 121 2/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 2/2020 (6)
Nr 4 (178) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178) Numer 147 (4) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939 Numer 2 (9) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 2 (9) 2020 Volume 137, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4
Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2 Volume 26 Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26 Volume 27 ELECTRUM, Volume 27, New Studies on Cyprus, Crete and the Aegean Islands in Antiquity Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4
nr 2 (39) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39) Zeszyt 162 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162 19 (2020) Studia Historiae Scientiarum, 2020, 19 (2020) 31/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020
Nr 3 (177) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177) Numer 147 (3) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3) Numer 19 (2) International Journal of Contemporary Management, 2020, Numer 19 (2) Tom 18, Numer 2 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2
Tom 20, Numer 2 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 2 Tom 21, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3 Tom 48 Numer 2 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, Revisiting new museology Tom 63, Numer 4 (244) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244)
Vol. 19 (2020) Geoinformatica Polonica, 2020, Vol. 19 (2020) 1/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 1/2020 (6) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3 Zeszyt 161 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4 30/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020