Nowości

Rok LXVIII (2023) Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2023, Rok LXVIII (2023) 3/2023 Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023 124 Archeion, 2023, 124 134 Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2023, 134
2023 - Experimental Translation Przekładaniec, 2023, 2023 - Experimental Translation 3/2023 Paragraf na Drodze, 2023, 3/2023 Issue 32 (4)/2023 Financial Law Review, 2023, Issue 32 (4)/2023 Issue 4 Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 4
Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4 Nr 2 (52) Studia Judaica, 2023, Nr 2 (52), Privacy and the Private in Early Modern Jewish Life Nr 8/2023 Teoria Polityki, 2023, Nr 8/2023, Special Issue Numéro 36 Cahiers ERTA, 2023, Numéro 36, Anomalies
Numer 2 (15) 2023 Media Biznes Kultura, 2023, Numer 2 (15) 2023 Numer 29 (15) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 29 (15) Tom 14 (2023) Studia Historica Gedanensia, 2023, Tom 14 (2023), Cnoty Niewieście Tom 17 Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17
Tom 24, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, Czy kulturę da się zmierzyć, czy kulturę da się policzyć? Tom 30 (2023) Zeszyt 2 Medycyna Nowożytna, 2023, Tom 30 (2023) Zeszyt 2 Tom 50 Prace Etnograficzne, 2022, Tom 50, Konflikty pamięci Vol. 22 (2023) Geoinformatica Polonica, 2023, Vol. 22 (2023)
Vol. 73 (2) Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2023, Vol. 73 (2) 2/2023 Paragraf na Drodze, 2023, 2/2023 3 (36) Radca Prawny, 2023, 3 (36) 46 Przekładaniec, 2023, 46, Przekład i przemoc
Tom 20 zeszyt 3 Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 3, Środkowowschodnie rewizje Tom 29 (2023) Suplement Medycyna Nowożytna, 2023, Tom 29 (2023) Suplement Tom 66, Numer 3 (255) Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), Komunikowanie polityczne, mapowanie pola badawczego Volume 140, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 4
Volume 18, Issue 2 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 18, Issue 2 X Polonia Maior Orientalis, 2023, X