Nowości

Volume 17, Issue 2 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 2, Sous le Soleil noir : discours et représentations de la mélancolie dans la littérature médiévale et renaissante IX Polonia Maior Orientalis, 2022, IX nr 1 (42) 2022 Sympozjum, 2022 - Tom XXVI, nr 1 (42) 2022 Numéro 30 Cahiers ERTA, 2022, Numéro 30
Numer 1 (12) 2022 Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022 Tom 65, Numer 2 (250) Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250) Volume 17, Issue 1 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 17, Issue 1, Sous le Soleil noir : discours et représentations de la mélancolie dans la littérature médiévale et renaissante Numer 26 (14) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14)
Volume 139, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2 Nr 1 (183) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183) Numer 1 (1) Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 1 (1) Numer 149 (1) Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1)
Tom 24, zeszyt 1 (62) Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62) Zeszyt 1 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1 13/2022 Zoon Politikon, 2022, 13/2022 2/2021 (7) Santander Art and Culture Law Review, 2021, 2/2021 (7)
24 (4) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4) Nr 6/2021 Homo et Societas, 2021, Nr 6/2021 Numer 148 (4) Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), Poland and Hungary between the Habsburgs and the Ottomans: Chapters from the History of Poland and Hungary from the Middle Ages to the Modern Age Tom 12 (2021)/2 Studia Historica Gedanensia, 2021, Tom 12 (2021)/2, Epidemie i pandemie przez wieki
Tom 15 Wschodnioznawstwo, 2021, Tom 15 Tom 22, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2 VIII Polonia Maior Orientalis, 2021, VIII Vol. 20 (2021) Geoinformatica Polonica, 2021, Vol. 20 (2021)
Volume 4 (2021) Filozoficzne Problemy Edukacji, 2021, Volume 4 (2021) Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4 126-127 Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, 126-127 Issue 4 Studies in Polish Linguistics, Volume 16, Issue 4
Numer 25 (13) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13) Tom 21, Numer 4 Romanica Cracoviensia, Tom 21 (2021), Tom 21, Numer 4