Nowości

Volume 18 Scripta Judaica Cracoviensia, 2020, Volume 18 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 2 Volume 26 Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26 Volume 27 ELECTRUM, 2020, Volume 27, New Studies on Cyprus, Crete and the Aegean Islands in Antiquity
Volume 59, Issue 3-4 Acta Protozoologica, 2020, Volume 59, Issue 3-4 Zeszyt 163 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4 nr 2 (39) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39)
Tom 48 Numer 3 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3 Zeszyt 162 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162 19 (2020) Studia Historiae Scientiarum, 2020, 19 (2020) 31/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020
Nr 3 (177) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177) Numer 147 (3) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3) Numer 3 (51) Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51) Tom 18, Numer 2 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2
Tom 21, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3 Tom 48 Numer 2 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, Revisiting new museology Tom 53, Numer 3 Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3 Tom 63, Numer 4 (244) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244)
Vol. 19 (2020) Geoinformatica Polonica, 2020, Vol. 19 (2020) 1/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 1/2020 (6) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3 Zeszyt 161 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4 30/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020 Issue 2 Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 2 Number 55 Reports on Mathematical Logic, 2020, Number 55
Numer 147 (2) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece