Nowości

Zeszyt 160 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160 11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020 120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5)
29/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2 Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4 Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174)
Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20 Numer 146 (4) Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4) Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019 Numer 4 (42) Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), Nie-ludzcy mieszkańcy miast
Numer 4 (48) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48) Tom 10 (2019) Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli Tom 20, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury Tom 21, zeszyt 4 (53) Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 4 (53), Dawna książka. Metody i problemy I
Tom 24, Numer 4 Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4 Tom 38 International Business and Global Economy, 2019, Tom 38 Tom 47, Numer 4 Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4 Tom 8, Numer 1 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1
Tom XV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś Tom XXVIII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII Vol. 18 (2019) Geoinformatica Polonica, 2019, Vol. 18 (2019) Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12
Volume 136, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2 Zeszyt 159 Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159 Zeszyt 16 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16
Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4 18 (2019) Studia Historiae Scientiarum, 2019, 18 (2019)