Nowości

Tom 21, Numer 3 Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3 Tom 48 Numer 2 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, Revisiting new museology Tom 53, Numer 3 Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3 Tom 63, Numer 4 (244) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244)
Vol. 19 (2020) Geoinformatica Polonica, 2020, Vol. 19 (2020) 1/2020 (6) Santander Art and Culture Law Review, 2020, 1/2020 (6) Issue 3 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3 Zeszyt 161 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161
Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4 30/2020 Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020 Issue 2 Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 2 Number 55 Reports on Mathematical Logic, 2020, Number 55
Numer 147 (2) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece Numer 3 (45) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45) Tom 48 Numer 1 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, Etnografie pandemii
Tom 63, Numer 3 (243) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243) Nr 2 (176) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176) Numer 1 (8) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020 Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2
Numer 2 (44) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych Numer 2 (50) Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50) Tom 17 zeszyt 2 Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2 Tom 22, zeszyt 2 (55) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55)
Tom 25, Numer 2 Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2 Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX Volume 137, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2 Zeszyt 2 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2
nr 1 (38) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38) Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020