Nowości

Tom 63, Numer 2 (242) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242) Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2 Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019 Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019
Numer 147 (1) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1) 23 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1) Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175)
Numer 1 (49) Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 1 (49) Tom 17 zeszyt 1 Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, Przekłady, kanony, przemieszczenia. Literatura polska w świecie Tom 20, Numer 1 Romanica Cracoviensia, Tom 20 (2020), Tom 20, Numer 1 Tom 22, zeszyt 1 (54) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), Dawna książka. Metody i problemy II
Tom 53, Numer 1 Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1 Tom 8, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3 Volume 137, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1 Zeszyt 1 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1
Zeszyt 160 Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160 11/2020 Zoon Politikon, 2020, 11/2020 120 Archeion, 2019, 120 2/2019 (5) Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5)
22 (4) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (4) 29/2019 Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019 39 - Przekład i pamięć 2 Przekładaniec, 2019, 39 - Przekład i pamięć 2 Issue 4 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4
Nr 4 (174) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174) Numéro 20 Cahiers ERTA, 2019, Numéro 20 Numer 2 (7) 2019 Media Biznes Kultura, 2019, Numer 2 (7) 2019 Numer 4 (48) Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48)
Tom 10 (2019) Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli Tom 20, Numer 4 Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury