Nowości

Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece Numer 3 (45) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45) Tom 48 Numer 1 Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, Etnografie pandemii Tom 63, Numer 3 (243) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243)
Numer 1 (8) 2020 Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020 Issue 2 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2 Numer 2 (44) Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych Numer 2 (50) Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50)
Tom 17 zeszyt 2 Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2 Tom 22, zeszyt 2 (55) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55) Tom XXIX Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX Volume 137, Issue 2 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2
Zeszyt 2 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2 nr 1 (38) Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38) Nr 4/2020 Teoria Polityki, 2020, Nr 4/2020 Tom 63, Numer 2 (242) Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242)
Volume 1 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1 Zeszyt 2 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2 Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019 Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019 Numer 147 (1) Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1)
23 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1) Issue 1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1 Nr 1 (175) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175) Nr 1 (179) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179)
Numer 1 (49) Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 1 (49) Tom 17 zeszyt 1 Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, Przekłady, kanony, przemieszczenia. Literatura polska w świecie Tom 22, zeszyt 1 (54) Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), Dawna książka. Metody i problemy II Tom 53, Numer 1 Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1
Tom 8, Numer 3 Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3 Volume 137, Issue 1 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1