Czasopisma z dostępem otwartym

Ilość
Sortuj według
Acta Archaeologica Carpathica e-ISSN 2719-4841 ISSN 0001-5229
Archeion e-ISSN 2658-1264 ISSN 0066-6041
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii e-ISSN 1689-1716 ISSN 0324-8267
Cahiers ERTA e-ISSN 2353-8953 ISSN 2300-4681
Czasopismo Techniczne e-ISSN 2353-737X ISSN 0011-4561
ELECTRUM e-ISSN 2084-3909 ISSN 1897-3426
Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia e-ISSN 2543-9537 ISSN 2392-0971
Financial Law Review e-ISSN 2299-6834
Folia Quaternaria e-ISSN 2199-5915 ISSN 0015-573X
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902
Geoinformatica Polonica e-ISSN 2199-5923 ISSN 1642-2511
Homo et Societas e-ISSN 2719-485X ISSN 2543-6104
International Business and Global Economy e-ISSN 2353-9496 ISSN 2300-6102
International Journal of Contemporary Management e-ISSN 2449-8939 ISSN 2449-8920
Journal of Geography, Politics and Society e-ISSN 2451-2249 ISSN 2084-0497
Konteksty Kultury e-ISSN 2353-1991 ISSN 2083-7658
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa e-ISSN 2084-4131 ISSN 2084-4115
Krakowski Rocznik Archiwalny e-ISSN 2720-0833 ISSN 1233-2135
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki e-ISSN 2657-4020 ISSN 0023-589X
Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ e-ISSN 2353-7094 ISSN 2956-4107
Labor et Educatio e-ISSN 2544-0179 ISSN 2353-4745
Media Biznes Kultura e-ISSN 2544-2554 ISSN 2451-1986
Medycyna Nowożytna e-ISSN 2657-506X ISSN 1231-1960
Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego e-ISSN 2956-4778 ISSN 2956-3763
ORGANON e-ISSN 2657-5337 ISSN 0078-6500
Niepełnosprawność e-ISSN 2544-0519 ISSN 2080-9476
Opuscula Musealia e-ISSN 2084-3852 ISSN 0239-9989
Paragraf na Drodze e-ISSN 2956-3631 ISSN 1505-3520
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna e-ISSN 2353-7159 ISSN 2353-7140
Peregrinus Cracoviensis e-ISSN 2083-3105 ISSN 1425-1922
Polonia Maior Orientalis e-ISSN 2720-4006 ISSN 2392-0106
Polska Myśl Pedagogiczna e-ISSN 2450-4564 ISSN 2450-4572
Porta Aurea ISSN 1234-1533
Prace Etnograficzne e-ISSN 2299-9558 ISSN 0083-4327
Prace Geograficzne e-ISSN 2083-3113 ISSN 1644-3586
Prace Historyczne e-ISSN 2084-4069 ISSN 0083-4351
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG e-ISSN 2543-859X ISSN 1426-5915
Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security e-ISSN 2956-7610 ISSN 2956-7440
Principia e-ISSN 2084-3887 ISSN 0867-5392
Przegląd Archiwalno-Historyczny e-ISSN 2720-4774 ISSN 2391-890X
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego e-ISSN 2720-0841 ISSN 2080-1335
Przegląd Konstytucyjny e-ISSN 2956-3623 ISSN 2544-2031
Przegląd Kulturoznawczy e-ISSN 2084-3860 ISSN 1895-975X
Przekładaniec e-ISSN 1689-1864 ISSN 1425-6851
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297
Przestrzeń Urbanistyka Architektura e-ISSN 2544-6630 ISSN 2544-0853
Quaestiones Oralitatis e-ISSN 2720-3689 ISSN 2449-8181
Radca Prawny e-ISSN 2720-3670 ISSN 2392-1943
Reports on Mathematical Logic e-ISSN 2084-2589 ISSN 0137-2904
Rocznik Administracji Publicznej e-ISSN 2449-7800 ISSN 2449-7797
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN e-ISSN 2544-0500 ISSN 1642-2503
Rocznik Gdański e-ISSN 2956-3674 ISSN 0080-3456
Rocznik Kognitywistyczny e-ISSN 2084-3895 ISSN 1689-927X
Rocznik Przemyski. Historia e-ISSN 2720-4790 ISSN 2449-7347
Rocznik Przemyski. Literatura i Język e-ISSN 2720-4804 ISSN 2449-7363
Romanica Cracoviensia e-ISSN 2084-3917 ISSN 1732-8705
Santander Art and Culture Law Review e-ISSN 2450-050X ISSN 2391-7997
Schedae Informaticae e-ISSN 2083-8476 ISSN 1732-3916
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219
Securitologia e-ISSN 2449-7436 ISSN 1898-4509
Studia Archiwalne e-ISSN 2720-3697 ISSN 1734-7513
Studia Historiae Scientiarum e-ISSN 2543-702X ISSN 2451-3202
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081-3309
Studia Judaica e-ISSN 2450-0100 ISSN 1506-9729
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny e-ISSN 2544-4972 ISSN 2081-4488
Studia Religiologica e-ISSN 2084-4077 ISSN 0137-2432
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne e-ISSN 2543-733X ISSN 2451-4993
Studia z Dziejów Średniowiecza e-ISSN 2544-2562 ISSN 2084-4492
Studies in Polish Linguistics e-ISSN 2300-5920 ISSN 1732-8160
Sympozjum e-ISSN 2544-3283 ISSN 2543-5442
Sztuka Leczenia e-ISSN 1898-2026 ISSN 1234-7175
Środowisko Mieszkaniowe e-ISSN 2543-8700 ISSN 1731-2442
Teoria Polityki e-ISSN 2544-0845 ISSN 2543-7046
Terminus e-ISSN 2084-3844 ISSN 2082-0984
Terroryzm – studia, analizy, prewencja e-ISSN 2720-6351 ISSN 2720-4383
Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica e-ISSN 2084-3828 ISSN 0083-4386
Wielogłos e-ISSN 2084-395X ISSN 1897-1962
Wolność i Solidarność e-ISSN 2543-4942 ISSN 2082-6826
Wschodnioznawstwo e-ISSN 2720-0825 ISSN 2082-7695
Yearbook of Conrad Studies e-ISSN 2084-3941 ISSN 1899-3028
Zarządzanie Mediami e-ISSN 2354-0214
Zarządzanie Publiczne e-ISSN 2084-3968 ISSN 1896-0200
Zarządzanie w Kulturze e-ISSN 2084-3976 ISSN 1896-8201
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie e-ISSN 2084-2627 ISSN 1731-7398
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk e-ISSN 2657-8646 ISSN 1426–6547
Zeszyty Pracy Socjalnej e-ISSN 2449-6138 ISSN 1507-4285
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025
Zeszyty Glottodydaktyczne e-ISSN 2720-4812 ISSN 2080-2358
Zoon Politikon e-ISSN 2543-408X ISSN 2082-7806
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten e-ISSN 2353-4893 ISSN 2353-656X
Źródła Humanistyki Europejskiej e-ISSN 2449-6758 ISSN 2449-674X
Język i metoda e-ISSN 2391-9981 ISSN 2299-5668