Serdecznie witamy na Portalu Czasopism Naukowych!

Cele i  misja

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji,  pobierania i promocji treści naukowych.

Cele są  realizowane dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu,  rozwijanej szeroko współpracy międzynarodowej, masowej indeksacji artykułów w międzynarodowych naukowych bazach danych, prowadzeniu aktywnej promocji periodyków oraz strategii budowania wysokiej pozycji Portalu na rynku krajowym i międzynarodowym. Szczególny nacisk położony jest na wysoką jakość prezentowanych treści naukowych spełniających  wysokie standardy międzynarodowe.

Misją przedsięwzięcia jest wspieranie polskich naukowców oraz zapewnienie przedstawicielom redakcji periodyków profesjonalnej pomocy w ciągłym podnoszeniu ich poziomu i utrzymaniu wysokich standardów światowych.

Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wiodąca  pozycja  w kraju – rozpoznawalna na świecie

Portal Czasopism Naukowych to jedno z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalne w świecie miejsce prezentacji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych.

Od początku 2014 roku pobrano blisko 12 milionów plików z artykułami i publikacjami naukowymi. Ponad 17% odwiedzin stanowią czytelnicy  międzynarodowi (spoza Polski) pochodzący ze  163  krajów z całego świata – najwięcej z USA,  Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Ukrainy, Francji, Czech i Włoch.

 

Czasopisma naukowe z całej Polski

Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Współpraca obejmuje uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej) oraz ogólnopolskie towarzystwa naukowe (Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich).

Projekt jest otwarty na współpracę z właścicielami i redaktorami czasopism naukowych wydawanych przez uczelnie, towarzystwa i fundacje naukowe. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie!

 

Współpraca międzynarodowa

Każde czasopismo jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi.  

Zapewniamy również pomoc i wsparcie  w procesie spełniania kryteriów i aplikacji do najważniejszych międzynarodowych baz naukowych, takich jak Web of Science, Scopus, Erih+ i inne.

Wszystkie artykuły naukowe są sprawnie wyszukiwane i pozycjonowane przez wyszukiwarkę Google. Treści czasopism są indeksowane w Google Scholar.

Portal posiada rozbudowaną bazę kontaktów międzynarodowych obejmującą naukowe bazy danych, międzynarodowe wydawnictwa uniwersyteckie, biblioteki i instytucje naukowe.

 

Wysoka jakość treści – międzynarodowe standardy

Artykuły naukowe w periodykach publikowanych  na Portalu są wstępnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących z zewnętrznych w stosunku do autora ośrodków naukowych.

Każde z czasopism ma własną, niezależną radę naukową, czytelne zasady przyjmowania i oceny artykułów oraz obowiązujące zasady etyczne. 

Na portalu umieszczone są wersje elektroniczne czasopism oraz periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN. Każde zamieszczone  czasopismo lub periodyk ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową stanowiącą główne miejsce prezentacji treści naukowych w wersji oryginalnej  i anglojęzycznej. Podstawą rozpowszechniania treści są artykuły  naukowe składające się na konkretny  numer periodyku. Numery są łączone w roczniki (tomy). Wszystkie artykuły automatycznie otrzymują numery DOI.  Portal zapewnia stały dostęp do artykułów płatnych  i bezpłatnych,  zróżnicowany w zależności od potrzeb redakcji czasopisma.  Starsze artykuły  naukowe są prezentowane w dostępie otwartym (bezpłatnie). 

Forma prezentacji treści spełnia międzynarodowe standardy edytorskie oraz kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Nowoczesny hybrydowy system informatyczny

Portal Czasopism Naukowych to bardzo nowoczesne  i jednocześnie unikatowe rozwiązanie technologiczne. Podstawowym jego elementem jest innowacyjny system zarządzania treścią, dedykowany i wykonany specjalnie dla nas. Oparty jest on na najnowszych rozwiązaniach informatycznych i standardach światowych przyjętych przy prezentacji treści czasopism naukowych.  Zapewnia bardzo szerokie możliwości w zakresie tworzenia zindywidualizowanych stron internetowych  oraz skutecznego rozpowszechnienia treści naukowych (płatnych i bezpłatnych – w zależności od oczekiwań redakcji czasopism).  Ułatwia również pobieranie oraz eksport metadanych i treści naukowych przez międzynarodowe bazy danych. Posiada wiele nowoczesnych  narzędzi wspomagających pracę redakcji i ułatwiających naukowcom korzystanie z  jego zasobów. Do najważniejszych należą: system zarządzania pracą redakcji merytorycznej,  system zarządzania i eksportu danych bibliograficznych, system tworzenia i eksportu metadanych, rozbudowana wyszukiwarka treści (w tym dedykowana do konkretnego czasopisma), a także połączenia z portalami społecznościowymi. Redakcje czasopism mogą dowolnie dobierać narzędzia, z których zamierzają  korzystać.

Nowoczesny układ informatyczny jest uzupełniony drugim, równoległym systemem zarządzania treściami zbudowanym na podstawie klasycznego systemu OJS (Open Journal Systems), który tworzy stałe zaplecze repozytoryjne dla treści dostępnych na portalu oraz ułatwia rozpoznanie z podobnymi systemami na całym świecie. Dzięki temu Portal zapewnia najbardziej optymalne i najszersze rozwiązanie  informatyczne służące prezentacji, internacjonalizacji i rozpowszechniania treści naukowych, jakie jest możliwe w Polsce.

 

Jak do nas trafić

Zainteresowanych współpracą z portalem prosimy o kontakt.

Zobacz także: Zasady i zakres współpracy przy wydawaniu czasopism pomiędzy Właścicielem a Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ)

Podstawą współpracy i umieszczenia czasopism na portalu jest podpisanie umowy. Każde współpracujące z nami czasopismo otrzymuje indywidualnego opiekuna, który służy wsparciem i pomocą.