Studia z Dziejów Średniowiecza,2016, Nr 20 (2016)

Redaktorzy: Beata Możejko, Marek Smoliński, Sobiesław Szybkowski
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Fraucymer na dworach królowych w późnośredniowiecznej Polsce

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 17-28
Data publikacji online: 7 października 2016

Zaginiony dokument Przemysła II  dla plebana w Tłokini

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 26-39
Data publikacji online: 7 października 2016

The origins of the 1320 Angevin-Piast Dynastic Marriage

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 41-58
Data publikacji online: 7 października 2016

Geneza czeskiej reformacji

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 59-84
Data publikacji online: 7 października 2016

Świętopełk jako lis i lew w kronice Piotra z Dusburga. O biblijnych i pozabiblijnych źródłach metafor i porównań zwierzęcych

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 85-95
Data publikacji online: 7 października 2016

Влада у Львові в другій половині XIV ст.: колективний портрет

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 97-118
Data publikacji online: 7 października 2016

Kult św. Piotra i Pawła w biskupstwie kamieńskim do reformacji

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 119-1467
Data publikacji online: 7 października 2016

Wyjście z zaścianka, czyli o podróży Bogusława X do Niemiec, Włoch i Ziemi Świętej raz jeszcze (Suplement 3)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 147-170
Data publikacji online: 7 października 2016

W sprawie badań nad sygnatariuszami konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 171-202
Data publikacji online: 7 października 2016

Uwagi o kierunkach badań nad pochodzeniem Zwinisławy, żony Mściwoja I

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 203-238
Data publikacji online: 7 października 2016

Okoliczności wojny Ludwika Pobożnego z Bułgarami w latach 827–829

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 239-252
Data publikacji online: 7 października 2016

Tragiczne losy księcia rybnickiego Wacława III (zm. 1478). Epizod z dziejów rywalizacji między Jagiellonami a Maciejem Korwinem o koronę czeską

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 253-272
Data publikacji online: 7 października 2016

Krzyżacki poseł na synodzie piotrkowskim w 1442 roku

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 274-282
Data publikacji online: 7 października 2016

Zbrojna eskorta miejskich wozów wojennych w Polsce w XV–XVI w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 283-306
Data publikacji online: 7 października 2016

Tarnowscy z Tarnówki i Boczków herbu Jelita

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 307-322
Data publikacji online: 7 października 2016

Studya heraldyczne Antoniego Małeckiego a polskie badania nad heraldyką rycerską

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 323-338
Data publikacji online: 7 października 2016

Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 339-370
Data publikacji online: 7 października 2016

Źródła

Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 15 VI 1407 r. dotyczący rozgraniczenia między Osiekiem a Wrzeszewem

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2016, Nr 20 (2016), s. 373-388
Data publikacji online: 7 października 2016