Artykuły

Ilość
Sortuj według

Antyczne reminiscencje w średniowiecznym podręczniku militarnym Krystyny de Pizan Księga uczynków wojennych i rycerstwa

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 15-35
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.001.7003

The Oath of Office in the Sphere of Food Production, Food Distribution and Utilization of Resources within the Urban Community The Example of Late Medieval and Early Modern Silesian and Moravian Towns

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 36-58
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.002.7004

Gesty zniewagi w świetle polskich późnośredniowiecznych przekazów pisanych i ikonograficznych o Męce Pańskiej

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 59-92
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.003.7005

International Identities in the 13th Century Latin Christendom. A Concept of Lordly Identity

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 93-110
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.004.7006

Niewola księcia pomorsko‑szczecińskiego Kazimierza [V] po bitwie grunwaldzkiej (1410/1411) – obserwacje historycznokulturowe

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 111-126
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.005.7007

Anthelios. Autorzy bizantyjscy o posągu Konstantyna Wielkiego wieńczącym porfirową kolumnę w Konstantynopolu

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 127-149
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.006.7008

Pomorskie i polskie wątki w działalności i twórczości Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65–1521)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 150-177
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.007.7009

Program misji pruskiej w symbolice Drzwi Gnieźnieńskich (Na marginesie pewnej koncepcji Gerarda Labudy)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 178-199
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.008.7010

Data narodzin i pozycja późniejszego księcia gdańskiego Warcisława II do 1266 roku

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 200-217
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.009.7011

Dokument potwierdzający zawarcie umowy franciszkanów z władzami miasta Braniewa w 1301 r. w sprawie zmiany lokalizacji klasztoru

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 221-230
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.010.7012

Źródła

Dwa niedrukowane dokumenty byszewskie (koronowskie) z XIV w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 232-243
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.011.7013

Wyrok biskupa płockiego Pawła Giżyckiego w sporze pomiędzy Ninogniewem Kryskim a Bogusławem, plebanem w Drobinie

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 244-249
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442562SDS.17.012.7014