Zespół redakcyjny

Redaktorzy:

Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański) - beata.mozejko@ug.edu.pl 
Dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - marek.smolinski@ug.edu.pl
Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - s.szybkowski@ug.edu.pl

Sekretarz:

Dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)