Recenzenci

2018

Prof. dr Anna Adamska , Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
Prof. dr Sebastian Bartos (Valadosta State University, USA)
Dr Martin Čapský (Uniwersytet w Opawie, Czechy)
Dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Tomasz Jurek (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Prof. dr Paul Knoll (Univeristy of Southern California, USA)
Dr Michaela Antonin Malaniková (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy)
Dr hab. Anna Paner, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski)
Dr Sergiej Polechow (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences)
Dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr Rita Trimoniene (Šiauliai University, Šiaulia, Litwa)
Prof. dr hab. Jan Wroniszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Joachim Zdrenka (Uniwersytet Zielonogórski)