Historia czasopisma

"Studia z dziejów średniowiecza" to czasopismo naukowe, które wychodzi od 1994 roku. Do 2003 roku ukazywało się pod tytułem "Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza", a w 2004 roku nastąpiła zmiana na obecny tytuł.

Pierwszy tom czasopisma był redagowany przez Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, następnie od tomu 2 aż do 15 redaktorem był Błażej Śliwiński. W 2011 roku tom 16 wyszedł pod redakcją Beaty Możejko, Marka Smolińskiego i Sobiesława Szybkowskiego. Od 1999 roku opieka merytoryczna i redakcja należy do Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Zakład Historii Powszechnej, po podziale w 1997 Zakład Historii Powszechnej i Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii). Na łamach „Studiów...” publikowali i publikują przedstawiciele różnych środowisk naukowych: gdańskiego, bydgoskiego, słupskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, poznańskiego, toruńskiego, łódzkiego, krakowskiego, warmińsko-mazurskiego, katowickiego, częstochowskiego, białostockiego i świętokrzyskiego. Nawiązano również kontakty i publikowano teksty uczonych związanych z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi: niemieckimi, białoruskim i czeskimi. W 2013 i 2014 roku ukazały się 17 i 18 tom czasopisma wydany przez Wydawnictwo DiG, ISSN 2084-4492. Od tomu 19 współwydawcą jest Edition La Rama

Wydawcami tomów czasopisma byli kolejno:

Tomy 1-3: Uniwersytet Gdański

Tomy 4-5: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Tomy 6-7: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana

Tom 8: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 9: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i WiM

Tomy 10-16: Muzeum Zamkowe w Malborku

Tom 17-18: Wydawnictwo DiG

Tom 19-20: Wydawnictwo DiG oraz Edition La Rama

Tom 21-22: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie w recenzjach jest tom 23 czasopisma (Wydawnictwo UG) . Do 31 IX 2019 zbieramy artykuły w  języku angielskim do 24 tomu, który planujemy wydać w 2020 roku, w całości w języku angielskim. Szczegóły zobacz tutaj.