Jak cytować publikację

Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach

Format cytowania:
URUSZCZAK, Wacław. Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5 (2012), Tom 5 Zeszyt 1, p. XI-XV, pa. 2012. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2012/Tom-5-Zeszyt-1-2012/art/1014/>. Date accessed: 20 pa. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.001.0902.