Jak cytować publikację

Usucapio pro herede w tytule 41,5 „Digestów” justyniańskich

Format cytowania:
SORKA, Kamil. Usucapio pro herede w tytule 41,5 „Digestów” justyniańskich. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, p. 393-418, lut. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-3-2017/art/10862/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.019.8073.