Jak cytować publikację

Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Format cytowania:
G&OACUTE;RSKI, Kacper. Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, p. 419-466, lut. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-3-2017/art/10863/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.014.7558.