Jak cytować publikację

Prawo i geneza porządku politycznego w teologii politycznej Richarda Hookera

Format cytowania:
TULEJSKI, Tomasz. Prawo i geneza porządku politycznego w teologii politycznej Richarda Hookera. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, p. 521-541, lut. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-3-2017/art/10866/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.022.8076.