Jak cytować publikację

Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów 2016, 320 s.

Format cytowania:
SHANDRA, Roman. Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów 2016, 320 s. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, p. 543-547, lut. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-3-2017/art/10867/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:.