Jak cytować publikację

Międzynarodowe Sympozjum „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, Warszawa 17 maja 2017 roku

Format cytowania:
STRZAłA, Marek. Międzynarodowe Sympozjum „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, Warszawa 17 maja 2017 roku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, p. 553-556, lut. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-3-2017/art/10869/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:.