Jak cytować publikację

Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945–1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260

Format cytowania:
SOłGA, Przemysław. Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945–1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, p. 173-176, cze. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-1-2018/art/11921/>. Date accessed: 29 cze. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.009.8580.