Jak cytować publikację

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Format cytowania:
DZIADZIO, Andrzej; MATANIAK, Mateusz. Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    . Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, p. 137-167, cze. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-1-2018/art/11923/>. Date accessed: 29 cze. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.007.8578.