Jak cytować publikację

Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Format cytowania:
SHANDRA, Roman. Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, p. 67-94, cze. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-1-2018/art/11926/>. Date accessed: 29 cze. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.004.8964.