Jak cytować publikację

Legal Historical Research in Belgium (2017)

Format cytowania:
DRUW&EACUTE;, Wouter. Legal Historical Research in Belgium (2017). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, p. 279-283, sie. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-2-2018/art/12172/>. Date accessed: 30 sie. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.015.8779.