Jak cytować publikację

Intricacies of Practical Wisdom: Or Why Would Aristotle Vote for Pericles Rather Than Lenin?

Format cytowania:
BARWICKA-TYLEK, Iwona. Intricacies of Practical Wisdom: Or Why Would Aristotle Vote for Pericles Rather Than Lenin?. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, p. 321-341, pa. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-3-2018/art/12693/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.022.9048.