Jak cytować publikację

Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona

Format cytowania:
BARANOWSKA, Marta. Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, p. 307-320, pa. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-3-2018/art/12694/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.18.021.9047.