Jak cytować publikację

Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century): A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material

Format cytowania:
MIKUłA, Maciej. Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century): A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Special Issues, Zeszyt specjalny wersja anglojęzyczna 2018, p. 85-110, gru. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Special-Issues/Tom-11-Zeszyt-specialny/art/12985/>. Date accessed: 05 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.033.9121.