Jak cytować publikację

Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku

Format cytowania:
STRZAłA, Marek. Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, p. 587-589, gru. 2018. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-4-2018/art/13268/>. Date accessed: 20 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.044.9486.