Jak cytować publikację

II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Format cytowania:
FOKT, Krzysztof; MIKUłA, Maciej. II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, p. 595-597, gru. 1969. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-4-2018/art/13270/>. Date accessed: 19 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.046.9488.