Jak cytować publikację

Recenzja książki Anny Krochmal Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016, 620 ss.

Format cytowania:
GOłASZEWSKI, Łukasz. Recenzja książki Anny Krochmal Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016, 620 ss. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, p. 111-115, mar. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-1-2019/art/13841/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.013.10747.