Jak cytować publikację

Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914)

Format cytowania:
MATANIAK, Mateusz. Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, p. 55-85, mar. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-1-2019/art/13845/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.19.004.10602.