Jak cytować publikację

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Format cytowania:
GAłęDEK, Michał; KLIMASZEWSKA, Anna; POMIANOWSKI, Piotr Z. Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, p. 239-275, cze. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-2-2019/art/14328/>. Date accessed: 28 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.024.11131.