Jak cytować publikację

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018

Format cytowania:
SHANDRA, Roman. A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, p. 455-458, wrz. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-3-2019/art/14819/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.019.10940.