Jak cytować publikację

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Format cytowania:
DRUW&EACUTE;, Wouter. Legal Historical Research in Belgium (2018). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, p. 429-433, wrz. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-3-2019/art/14823/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.015.10936.