Jak cytować publikację

Recenzja książki Andrzeja Nowaka, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, 603 s.

Format cytowania:
GOCLON, Jacek. Recenzja książki Andrzeja Nowaka, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, 603 s. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, p. 421-428, wrz. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-3-2019/art/14824/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.023.10944.