Jak cytować publikację

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Format cytowania:
ZARZYCKI, Zdzisław. Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, p. 319-359, wrz. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-3-2019/art/14828/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.011.10932.