Jak cytować publikację

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Format cytowania:
GAłęDEK, Michał; KLIMASZEWSKA, Anna; POMIANOWSKI, Piotr Z. Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, p. 591-607, gru. 2019. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-4-2019/art/15874/>. Date accessed: 19 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.19.029.11647.