Jak cytować publikację

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Format cytowania:
PILARCZYK, Piotr M. Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, p. 235-255, cze. 2020. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-2-2020/art/16728/>. Date accessed: 29 cze. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.018.12061.