Jak cytować publikację

Granice uprawnień zarządu przymusowego w Galicji na przykładzie sporu pracowniczego w Ordynacji Przeworskiej (1933 r.)

Format cytowania:
FILIPIAK, Zbigniew. Granice uprawnień zarządu przymusowego w Galicji na przykładzie sporu pracowniczego w Ordynacji Przeworskiej (1933 r.). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, p. 221-236, cze. 2020. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-2-2020/art/16729/>. Date accessed: 29 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.20.017.12060.