Jak cytować publikację

Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921

Format cytowania:
SZCZEPANIAK, Damian. Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, p. 169-204, cze. 2020. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-2-2020/art/16731/>. Date accessed: 29 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.20.015.12058.