Jak cytować publikację

Kodeks cywilny kantonu Berna (1824–1830) i jego wpływ na przemiany społeczne i ustrojowe

Format cytowania:
LEWANDOWICZ, Maria. Kodeks cywilny kantonu Berna (1824–1830) i jego wpływ na przemiany społeczne i ustrojowe. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, p. 153-168, cze. 2020. ISSN 2084-4131. Available at: <https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2020/Tom-13-Zeszyt-2-2020/art/16732/>. Date accessed: 29 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844131KS.20.014.12057.